în atenţia solicitanţilor de subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2020, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiiţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Evaluare si selectionare pentru acordare subventii de la bugetul de stat in baza L. 34/1998

 

Nr.

crt.

ACTIVITATE PERIOADA
  Etapa de  
1 Verificare în teren (raport de oportunitate si acordare punctaj) 04.10.2019  – 25.10.2019
2 Publicare rezultate initiale selectie 28.10.2019
3 Depunere contestatii 29.10.2019 – 30.10.2019
4 Solutionare contestatii 31.10.2019 – 06.11.2019
5 Intocmire proces  verbal,  publicare si transmitere rezultate finale catre ANPIS 07.11.2019  – 08.11.2019
ANUNT în atenţia solicitanţilor de subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2020, în baza Legii nr.34/1998