Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Judetului Alba

Date  contact:

Str. Nicolae Titulescu, 10B, Alba Iulia, 510096
Tel: +40 258 812 736; int. 104;

Mob: +40 759 014 031;

Fax: +40 258 819 069
stj.caalba@gmail.com
ajpis.alba@mmanpis.ro
www.alba.mmanpis.ro

Program de activitate: marti, miercuri si joi 10.00 – 14.00
Program de cumparare certificate absolvire si calificare: marti si joi 10.00 – 14.00
Componenta comisie
Presedinte: Cozuc Flaviu Mircea AJPIS Alba
Membri: 1. Budoiu Dorina Reprezentant ISJ
2. Gota Maria Reprezentant AJOFM
3. Stanea Valeriu Reprezentant confederatii patronale
4. Herlea Craciun Reprezentant confederatii sindicale
Secretariat tehnic: Dragoi Luciana Maria  

Consilier juridic superior

NOUTĂȚI FORMARE PROFESIONALĂ

IMPORTANT!

Ordinul

privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale

 

Referitor la contractul pe care îl utilizează furnizorii de formare profesională  prevazut la Anexa 1 la Instrucțiunea nr. 3/23.10.2017, va informăm că acesta a fost modificat:  la punctul 6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR, la 6.2. Obligațiile principale ale beneficiarului , se introduce  litera h) sa retina si sa vireze impozitul si contributiile, in conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.


Taxa de autorizare

Link completare formular – lista specialisti pe domenii ocupationale

https://goo.gl/forms/vy8iA35M6K6Bnf7x2

Registru frurnizori neautorizati

Registrul furnizorilor transfrontalieri