Conducerea instituției

Mesajul Directorului Executiv  al AJPIS Alba

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba este serviciu public deconcentrat cu personalitate juridică, aflat în subordinea directă a Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. Alba are misiunea de a asigura în teritoriu aplicarea unitară a prevederilor legislative în vigoare în domeniul beneficiilor sociale și a programelor de servicii sociale, în domeniul inspecţiei sociale, formare profesională a adulților dar şi pe aceea promovare la nivel judeţean principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în toate domeniile societăţii româneşti.
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, în calitate de reprezentant în teritoriu al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, respectiv al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, îşi propune îmbunătăţirea actului guvernamental prin aplicarea cu responsabilitate şi eficienţă a legislaţiei, politicilor şi strategiilor privind beneficiile sociale, serviciile sociale, egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba si-a propus pentru acest an urmatoarele obiective:
A. Administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și gestionarea programelor privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat.
B. Asigurarea unei activități riguroase de control și inspecție a aplicării măsurilor legale privind activităţile de stabilire și acordare a beneficiilor de asistenţă socială și de furnizare a serviciilor sociale în vederea reducerii erorii şi fraudei în sistemul de asistenţă socială.
C. Asigurarea derulării în bune condiții a activității instituției prin gestionarea eficientă a resurselor și implementarea unui management performant în cadrul Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba.
Scopul agenției este de dezvoltare și implementare a unui sistem unitar de administrare a beneficiilor de asistenţă socială şi de evaluare, monitorizare şi control în domeniul asistenţei sociale.

COZUC FLAVIU

Cozuc Flaviu

Director Executiv

Borza Irina

Șef serviciu

Pirvan Ancuța

Șef birou inspecție socială