Programe și strategii

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

Declaratie aderare SNA

HG 583/2016

Strategia privind o reglementare mai bună 2014-2020

Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 

Strategia Națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 și Planul Operațional privind implementarea strategiei naționale

Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi reducerea sărăciei