Formare profesională

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Județului Alba

Date  contact:

Str. Nicolae Titulescu, nr. 10B, Alba Iulia, 510096
stj.caalba@gmail.com
ajpis.alba@mmanpis.ro
www.alba.mmanpis.ro

Program de activitate:Luni –  joi08.00 – 16.30
Program de cumpărare certificate absolvire și calificare:vineri08.00 – 14.00
Componentă Comisia de autorizare Alba
Președinte:Mircea Flaviu CozucAgentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Alba
Membru:1. Ana Filip BucălaeInspectoratul Școlar Județean Alba
Membru:2. Sorin Grigore LazărAgenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca Alba
Membru:3. Valeriu StâneaCNIPMMR
Membru:4. Claudia Aurelia UritescuBlocul Național Sindical
SECRETARIAT TEHNIC    Drăgoi Luciana MariaAgentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Alba
Preşedinte supleant:Liliana PopaAgentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Alba
Membru supleant:Florin Cristian DincăInspectoratul Școlar Județean Alba
Membru supleant:Maria GoțaAgenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca Alba
Membru supleant:Victor MateşCNIPMMR
Membru supleant:Simona Maria NanuBlocul Național Sindical

NOUTĂȚI FORMARE PROFESIONALĂ 

 

                              !!!!! ANUNȚ SELECȚIE EVALUATORI/SPECIALIȘTI  –  2024 !!!!!

 

Model cerere înscriere registru evaluatori și specialiști examene

În atenția specialiștilor

În atenția furnizorilor


Taxa de autorizare

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din OUG 129/2000 – privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile ulterioare, nivelul taxei de autorizare este de doua salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata.

TAXA DE AUTORIZARE SE VA ACHITA IN CONTUL INSTITUTIEI:

RO65TREZ0025032XXX004448

AJPIS ALBA, CF 24745496


 Obligatii furnizori autorizati

DESCRIERE DOCUMENTE DOSAR AUTORIZARE

INSTRUCTIUNI- FURNIZORI DE FORMARE- STJ ALBA masuri anti COVID2


TIPIZATE FOLOSITE ÎN PROCESUL DE AUTORIZARE

ANEXA 1 Fisa de autoevaluare

ANEXA 2 Programa de pregatire

ANEXA 4 Modalități de evaluare

ANEXA 5 Cerere de autorizare

TIPIZATE FOLOSITE ÎN PROCESUL DE CERTIFICARE

A1-Proces-verbal-examen

A5-Tabel-predare-lucrari-scrise

A6-Registrul-matricol-general

A5-Tabel-predare-lucrari-practice

A4-Catalog-de-examen

A3-Foaia-de-notare-proba-scrisa

A2-Catalogul-participantilor

A3-Foaia-de-notare-proba-practica

ANEXA 3 Achizitionare certificate

ANEXA 2 Notificare examen

ANEXA 1 Notificare deschidere curs

RNFPA

RNFPA 2019

RNFPA 2020

RNFPA 2021

RNFPA 2022

RNFPA 2023

RNFPA 2024

 

Registru furnizori neautorizați

Registru furnizori neautorizati 2022

Registru furnizori neautorizati 2023

Registrul atestatelor

Registru atestatelor 2022

Registru atestatelor 2023

Registrul furnizorilor transfrontalieri

Registrul furnizorilor transfrontalieri 2022

Registrul furnizorilor transfrontalieri 2023

Legislatie

Hotarârea 474/06.04.2022 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților

Hotarârea 772 din 08.06.2022 privind aprobarea metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulților

MO 70 27 01 2023 Ordin 2228 3025 2023 Privind modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, aprobata prin ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr 353/5.202 / 2003

Ordin nr.1151/2018 privind aprobarea listei specializarilor si perfectionarilor pentru care furnizorii de formare profesionala a adulților au dreptul sa organizeze programe de formare profesionala

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linkuri utile

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

Autoritatea Nationala pentru Calificari

Nomenclatorul Calificarilor

Coduri COR

Apostil