Formulare tip

Formulare tip

Cerere modificări de acordare beneficii sociale

Documentele care trebuie atașate pentru alocație de stat, indemnizație creștere copil, prestații sociale persoane cu handicap și stimulent de inserție sunt menționate în anexă

Anexa la cerereAnexă la cerere modificări de acordare beneficii sociale
Model cerere 1ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII
 Solicitări privind:
– drepturi restante
– virarea în cont bancar
– schimbarea destinatarului
– schimbarea adresei
– transfer în alt județ
– alte situații
Model cerere 1aDeclarația celuilalt părinte în cazul schimbării destinatarului de plată a alocației de stat pentru copii
Model cerere 1bAcordul părintelui  la schimbarea destinatarului de plată a alocației de stat pentru copii, în cazul copilului cu vârsta peste 14 ani
  
  
  
  
 Model cerere 4 INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
  Solicitări privind:
– drepturi restante
– virarea în cont bancar
– schimbarea destinatarului
– schimbarea adresei
– transfer în alt județ
– alte situații
 Model cerere 5 INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
 Informare privind reluarea activității profesionale și realizarea de venituri impozabile
 Model cerere 6 INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
 Solicitare adeverință cu perioada și cuantumul lunar al indemnizației
 Model cerere 7 STIMULENT DE INSERȚIE
 Informare privind realizarea de venituri impozabile la alt angajator
 Model cerere 8 STIMULENT DE INSERȚIE
  Informare privind  nerealizarea de venituri impozabile în cazuri  de concedii medicale (concediu de risc maternal (cod”15”), concediu de maternitate (cod”08”), concediu pentru copilul bolnav sub 7 ani (cod”09”)
 Model cerere 9 ALOCAȚIA DE PLASAMENT
 Solicitări privind:
– drepturi restante
– virarea în cont bancar
– schimbarea adresei
– transfer în alt județ
– alte situații
Model cerere 10DREPTURI PERSOANE CU HANDICAP
 Solicitări privind:
– drepturi restante
– virarea în cont bancar
– schimbarea adresei
– transfer în alt județ
– alte situații
 Model cerere 11 DREPTURI NEÎNCASATE DE PERSOANA CU HANDICAP
 Solicitări privind:
– drepturi neîncasate de persoana cu handicap care a decedat
 Model cerere 11aDeclarația pe propria răspundere în cazul mai multor urmași/moștenitori
Model cerere13, 13aDECRET – LEGE NR.118/1990
 Cerere pentru stabilirea calității de beneficiar al DECRETULUI – LEGE NR.118/1990
Model cerere 14DECRET – LEGE NR.118/1990
 Cerere pentru stabilirea calității de beneficiar al DECRETULUI – LEGE NR.118/1990 – copil urmaș