Informare beneficiari de asistență socială

Anunt privind punctajele obtinute de catre asociatile si fundatiile care au solicitat subventii conformlegii 34/ 1998 pentru anul 2022

Anunt privind punctajele obtinute de catre asociatile si fundatiile care au solicitat subventii conformlegii 34/ 1998 pentru anul 2022. Contestatiile se depun la sediul AJPIS Alba str. Nicolae Titulescu 10B sau pe email la adresa ajpis.alba@mmanpis.ro in 29.10.2021. Solutionarea va avea loc in perioada 01.11.2021 – 05.11.2021. Afisarea rezultatelor finale vor avea loc in data […]

Prestații pentru copii acordate de alte state membre UE/SEE/Elveția

Ca urmare a știrii apărute la postul tv Digi24 Românii care lucrează în străinătate pot primi alocații europene pentru copii de până la 160 de euro, dar doar 3% știu asta, preluată și de alte mijloace de comunicare în masă, în care au fost prezentate mai multe informații eronate, pentru o corectă informare a publicului, […]

ANUNT CONCURS ANGAJARE

ANUNT CONCURS DE PROMOVARE Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, cu sediul in Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 10B, organizează concurs de promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu, gradul II la Serviciul Beneficii de Asistenţă Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Şanse   ANUNT CONCURS DE […]

ANUNȚ IMPORTANT aplicare art.3 din O.U.G. nr. 132/2020 cu modificările și completările ulterioare

Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 30/2020, vor putea beneficia, în cazul reducerii timpului de muncă şi/sau a veniturilor realizate, de o indemnizaţie lunară în cuantum de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 […]

Informatii privind aplicarea decretului lege nr. 118/1990

  INFORMAȚII PRIVIND APLICAREA DECRETULUI LEGE nr.118/1990 cu modificările și completările ulterioare   Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de Decretul Lege nr.118/1990 se depun personal sau  prin mandatar  la agenția pentru plăți și inspecție socială din județul în care are domiciliul solicitantul, sau prin poșta electronică, pe adresa de e-mail  a agenției ajpis.alba@mmanpis.ro . Documentele […]